กิจกรรมสรงน้ำพระในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566

ในวันที่ 11 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ พลเอก นายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ได้ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566