การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกองทัพบก ในการเป็นสถาบันพี่เลี้ยงให้กับคณะแพทยศาสตร์

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับพลโทวุฒิไชย อิศระ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ในบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ กองทัพบก โดย กรมแพทย์ทหารบก เพื่อร่วมกันในด้านการศึกษา การวิจัยและกิจกรรมต่างๆ และการเป็นสถาบันพี่เลี้ยงให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีรศ. พลเอก นายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และพลตรีธำรงโรจน์ เต็มอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ร่วมเป็นพยานในการลงนาม เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ณ กองบัญชาการกรมแพทย์ทหารบก กรุงเทพฯ