คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์แพทย์ 3 อัตรา อาจารย์ปรีคลินิก 2 อัตรา รับสมัครถึง 7 กรกฎาคม 2566 ยื่นใบสมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์เว็บไซต์ https://medicine.ku.ac.th/recruit

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์แพทย์ 3 อัตรา อาจารย์ปรีคลินิก 2 อัตรา รับสมัครถึง 7 กรกฎาคม 2566 ยื่นใบสมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์เว็บไซต์ https://medicine.ku.ac.th/recruit