ประชาสัมพันธ์ : ถอดรหัสรับเข้า TCAS67-68 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับน้องนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจเข้าเรียนต่อในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับฟังและซักถาม ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กค 2566 เวลา 10.00 น. ทาง Facebook Fan page: J Knowledge Tutor ผ่านการถ่ายทอดสดด้วยระบบออนไลน์