รับสมัคร อาจารย์แพทย์ (ปริญญาตรี) จำนวน 5 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร อาจารย์แพทย์ (ปริญญาตรี) จำนวน 5 อัตรา สามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ทางระบบรับสมัครงานออนไลน์ https://medicine.ku.ac.th/recruit