รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปริญญาโท) นักวิชาการเงินและบัญชี ช่างเทคนิค

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567 ดังนี้

1. พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ จำนวน 2 อัตรา

1.1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ (ตามเวลาราชการ 09.00 – 16.00) ผ่านลิงค์: https://medicine.ku.ac.th/recruit

2. พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดงานบริหารและธุรการ สถานพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ จำนวน 2 อัตรา

2.1.นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

2.2.ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ (ตามเวลาราชการ 09.00 – 16.00) ผ่านลิงค์: https://www.inf.ku.ac.th/recruit

สอบถามรายละเอีดยดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ นางสาววันวิสาข์ ลำลองรัตน์ 02-942-8200 ต่อ 646266 ในเวลาราชการ