ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 10 ตำแหน่ง 15 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัครงาน

รับสมัคร 13 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับ จำนวน 10 ตำแหน่ง 15 อัตรา

ตำแหน่งที่ 1 นักประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการพัสดุ

ตำแหน่งที่ 3 นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งที่ 4 นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งที่ 5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำแหน่งที่ 6 นักเทคนิคการแพทย์

ตำแหน่งที่ 7 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งที่ 8 นักวิชาการสถิติ

ตำแหน่งที่ 9 พนักงานขับรถยนต์

ตำแหน่งที่ 10 พนักงานทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นางสาว วันวิสาข์ ลำลองรัตน์ (จ-ศ 8:30-16:00 น. เว้นวันหยุดราชการ)
สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โทร. 081-9466436 

e-mail : wanwisa.di@ku.th

ระบบรับสมัครงาน KUMED Recruit