ติดต่อเรา

ที่อยู่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 5-7
อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงานวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ช่องทางติดต่อ

Tel: 029428200 Ext 646266
Mail: medicine [!@!] ku.ac.th

ฝ่ายกิจกรรมนิสิต

หากต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กรุณากรอกฟอร์มด้านล่าง