ยินดีต้อนรับสู่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันการแพทย์ชั้นนำด้านเวชศาสตร์การเกษตร
และชีวนวัตกรรมสร้างสรรค์
ศาสตร์การแพทย์แห่งแผ่นดินสู่สากล

มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสูงให้กับประเทศ
และมุ่งหวังเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์
และเป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม
ผสมผสานการแพทย์บนฐานวิทยาการเกษตร อาหาร
และสิ่งแวดล้อม

P10270671
รองศาสตราจารย์ พลเอก นายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ผู้รักษาการแทน)

ประกาศและประชาสัมพันธ์

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปริญญาโท) นักวิชาการเงินและบัญชี ช่างเทคนิค

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567 ดังนี้ 1. พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ จำนวน 2 อัตรา 1.1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) จำนวน...
Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งคณะแพทยศาสตร์ สำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS เมื่อวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ประกาศ ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งคณะแพทยศาสตร์ สำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS เมื่อวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://admission.ku.ac.th/ หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://admission.ku.ac.th/media/announcements/2024/02/12/67-TCAS1-Clearinghouse_jvCFV8w.pdf คณะแพทยศาสตร์ มก. ขอให้ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และมีชื่อแล้วติดตามกำหนดการต่างๆ สำหรับนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตั้งแต่...
Read More »

ข่าวและกิจกรรม

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปริญญาโท) นักวิชาการเงินและบัญชี ช่างเทคนิค

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตั้งแต่ 12...
อ่านต่อ »

ความรู้เพื่อสุขภาพ: โรคไหล่ติด

รศ.นพ.พิงควรรศ คงมาลัยศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดข้อไหล่ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
อ่านต่อ »

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งคณะแพทยศาสตร์ สำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS เมื่อวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ประกาศ ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567...
อ่านต่อ »

รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ1....
อ่านต่อ »

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566)

อ่านต่อ »

รับสมัคร อาจารย์แพทย์ (ปริญญาตรี) จำนวน 5 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร อาจารย์แพทย์ (ปริญญาตรี)...
อ่านต่อ »

รับสมัคร อาจารย์แพทย์ (ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า) ภาควิชารังสีวิทยา จำนวน 1 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร อาจารย์แพทย์ (ปริญญาเอก...
อ่านต่อ »
เอกสารแนะนำเรื่องการเดินทางเพื่อมาสอบสัมภาษณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารแนะนำเรื่องการเดินทางเพื่อมาสอบสัมภาษณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารแนะนำเรื่องการเดินทางเพื่อมาสอบสัมภาษณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ่านต่อ »

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คำชี้แจงและข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 (Portfolio) สำหรับโครงการช้างเผือก และโครงการเรียนล่วงหน้า ปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คำชี้แจงและข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่...
อ่านต่อ »

การเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ »

หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ที่ไม่เหมือนที่ไหน

ผลิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์ที่มีความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการเกษตร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

3 การบูรณาการความรู้ทางการแพทย์

กับความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

01 การแพทย์

02 เวชศาสตร์เกษตร

03 วิจัยและชีวนวัตกรรม