ยินดีต้อนรับสู่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันการแพทย์ชั้นนำด้านเวชศาสตร์การเกษตร
และชีวนวัตกรรมสร้างสรรค์
ศาสตร์การแพทย์แห่งแผ่นดินสู่สากล

มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสูงให้กับประเทศ
และมุ่งหวังเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์
และเป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม
ผสมผสานการแพทย์บนฐานวิทยาการเกษตร อาหาร
และสิ่งแวดล้อม

P10270671
รองศาสตราจารย์ พลเอก นายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ประกาศและประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รศ.พลเอก นพ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ร่วมในพิธีลงนามในครั้งนี้ กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือนี้ทำให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถผลิตบัณฑิตแพทย์เพื่อสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพ ซึ่งทำให้ประชาชนไทยได้รับบริการด้านสุขภาพที่ดีอย่างทั่วถึงและเป็นการส่งเสริมสุขภาพของคนไทยในอนาคตอันเป็นเป้าหมายของทั้งสององค์กร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รศ.พลเอก นพ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ร่วมในพิธีลงนามในครั้งนี้ กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือนี้ทำให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
Read More »

ประกาศขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS 67 รอบที่ 3 Admission และ การตรวจสุขภาพผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 (TCAS รอบ 1-3)

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระบบ TCAS 67 รอบที่ ๓ Admission [pdf] ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การตรวจสุขภาพผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 (TCAS รอบ...
Read More »

ข่าวและกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รศ.พลเอก นพ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ร่วมในพิธีลงนามในครั้งนี้ กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือนี้ทำให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถผลิตบัณฑิตแพทย์เพื่อสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพ ซึ่งทำให้ประชาชนไทยได้รับบริการด้านสุขภาพที่ดีอย่างทั่วถึงและเป็นการส่งเสริมสุขภาพของคนไทยในอนาคตอันเป็นเป้าหมายของทั้งสององค์กร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายแพทย์โอภาส...
อ่านต่อ »

ประกาศขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS 67 รอบที่ 3 Admission และ การตรวจสุขภาพผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 (TCAS รอบ 1-3)

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์...
อ่านต่อ »

ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศ 1.รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ในโครงการช้างเผือก หน้า 9 ลำดับที่...
อ่านต่อ »

แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๓/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์...
อ่านต่อ »

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
อ่านต่อ »

การนำเสนอวิสัยทัศน์ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มก. 4 เมษายน 2567

วิดิทัศน์การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการพร้อมกับบุคลากร และการตอบข้อซักถามจากบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มก....
อ่านต่อ »

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 10 ตำแหน่ง 15 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครงาน รับสมัคร 13...
อ่านต่อ »

รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเเพทยศาสตร์

โดยขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ...
อ่านต่อ »

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปริญญาโท) นักวิชาการเงินและบัญชี ช่างเทคนิค

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตั้งแต่ 12...
อ่านต่อ »

ความรู้เพื่อสุขภาพ: โรคไหล่ติด

รศ.นพ.พิงควรรศ คงมาลัยศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดข้อไหล่ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
อ่านต่อ »

หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ที่ไม่เหมือนที่ไหน

ผลิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์ที่มีความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการเกษตร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

3 การบูรณาการความรู้ทางการแพทย์

กับความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

01 การแพทย์

02 เวชศาสตร์เกษตร

03 วิจัยและชีวนวัตกรรม