ยินดีต้อนรับสู่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันการแพทย์ชั้นนำด้านเวชศาสตร์การเกษตร
และชีวนวัตกรรมสร้างสรรค์
ศาสตร์การแพทย์แห่งแผ่นดินสู่สากล

มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสูงให้กับประเทศ
และมุ่งหวังเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์
และเป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม
ผสมผสานการแพทย์บนฐานวิทยาการเกษตร อาหาร
และสิ่งแวดล้อม

P10270671
รองศาสตราจารย์ พลเอก นายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ประกาศและประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคา MED 013/2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางการแพทย์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา MED 013/2567ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางการแพทย์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเพื่อการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อยสำหรับห้องเรียนนิสิตแพทย์ (ห้องเรียนอัฉริยะแบบกลุ่ม) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ประกวดราคา MED. 011/2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเพื่อการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อยสำหรับห้องเรียนนิสิตแพทย์ (ห้องเรียนอัฉริยะแบบกลุ่ม) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ประกวดราคา MED. 011/2567
Read More »

ข่าวและกิจกรรม

ประกาศประกวดราคา MED 013/2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางการแพทย์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา MED 013/2567ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางการแพทย์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร...
อ่านต่อ »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเพื่อการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อยสำหรับห้องเรียนนิสิตแพทย์ (ห้องเรียนอัฉริยะแบบกลุ่ม) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ประกวดราคา MED. 011/2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเพื่อการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อยสำหรับห้องเรียนนิสิตแพทย์ (ห้องเรียนอัฉริยะแบบกลุ่ม) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร...
อ่านต่อ »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเพื่อการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียนนิสิตแพทย์ (ห้องเรียนอัฉริยะ) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ประกวดราคา MED. 010/2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเพื่อการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียนนิสิตแพทย์ (ห้องเรียนอัฉริยะ) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร...
อ่านต่อ »

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ MED.๐๐๑/๒๕๖๗ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๗

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่...
อ่านต่อ »

การทำสัญญาการเป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มก.

การทำสัญญาการเป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มก. เอกสารดาวน์โหลด
อ่านต่อ »

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานทาง การแพทย์ สำหรับนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางการแพทย์ สำหรับนิสิตแพทย์...
อ่านต่อ »

อ่านต่อ »

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระบบ TCAS 67 รอบที่ ๔ Direct admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
อ่านต่อ »

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ (ครั้งที่ 2) โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ MED.๐๑/๒๕๖๗

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ (ครั้งที่ 2)โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน...
อ่านต่อ »

ประกาศประกวดราคา MED 006/2567 ประกวดราคาจัดซื้อหุ่นฝึกใส่สายอาหาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 หุ่น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา MED 006/2567 ประกวดราคาจัดซื้อหุ่นฝึกใส่สายอาหาร แขวงลาดยาว...
อ่านต่อ »

หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ที่ไม่เหมือนที่ไหน

ผลิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์ที่มีความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการเกษตร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

3 การบูรณาการความรู้ทางการแพทย์

กับความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

01 การแพทย์

02 เวชศาสตร์เกษตร

03 วิจัยและชีวนวัตกรรม