ยินดีต้อนรับสู่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันการแพทย์ชั้นนำด้านเวชศาสตร์การเกษตร
และชีวนวัตกรรมสร้างสรรค์
ศาสตร์การแพทย์แห่งแผ่นดินสู่สากล

มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสูงให้กับประเทศ
และมุ่งหวังเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์
และเป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม
ผสมผสานการแพทย์บนฐานวิทยาการเกษตร อาหาร
และสิ่งแวดล้อม

P10270671
รองศาสตราจารย์ พลเอก นายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ประกาศและประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 ระบบ TCAS 67 รอบที่ 3 Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read More »
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รศ.พลเอก นพ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ร่วมในพิธีลงนามในครั้งนี้ กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือนี้ทำให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถผลิตบัณฑิตแพทย์เพื่อสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพ ซึ่งทำให้ประชาชนไทยได้รับบริการด้านสุขภาพที่ดีอย่างทั่วถึงและเป็นการส่งเสริมสุขภาพของคนไทยในอนาคตอันเป็นเป้าหมายของทั้งสององค์กร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รศ.พลเอก นพ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ร่วมในพิธีลงนามในครั้งนี้ กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือนี้ทำให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
Read More »

ข่าวและกิจกรรม

ประกาศประกวดราคา MED 006/2567 ประกวดราคาจัดซื้อหุ่นฝึกใส่สายอาหาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 หุ่น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา MED 006/2567 ประกวดราคาจัดซื้อหุ่นฝึกใส่สายอาหาร แขวงลาดยาว...
อ่านต่อ »

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา MED 013/2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางการแพทย์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา MED 013/2567ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางการแพทย์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร...
อ่านต่อ »

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเพื่อการเรียนปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์สำหรับนิสิตแพทย์ (ห้องปฏิบัติการอัจฉริยะ) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ประกวดราคา MED008/2567

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเพื่อการเรียนปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์สำหรับนิสิตแพทย์ (ห้องปฏิบัติการอัจฉริยะ)...
อ่านต่อ »

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการเรียนปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ประกวดราคา MED.012/2567

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการเรียนปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร...
อ่านต่อ »

ประกาศประกวดราคา MED 007/2567 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการฝึกปฏิบัติจริงสำหรับนิสิตแพทย์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา MED 007/2567 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการฝึกปฏิบัติจริงสำหรับนิสิตแพทย์ แขวงลาดยาว...
อ่านต่อ »

ประกาศประกวดราคา MED 005/2567 ประกวดราคาจัดซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานเพศหญิง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 หุ่น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา MED 005/2567 ประกวดราคาจัดซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานเพศหญิง แขวงลาดยาว...
อ่านต่อ »

ประกาศประกวดราคา MED 004/2567 ประกวดราคาจัดซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานเพศชาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 หุ่น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา MED 004/2567 ประกวดราคาจัดซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานเพศชาย แขวงลาดยาว...
อ่านต่อ »

ประกาศประกวดราคา MED 003/2567 ประกวดราคาจัดซื้อหุ่นจำลองฝึกปัสสาวะเพศหญิง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 หุ่น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา MED 003/2567 ประกวดราคาจัดซื้อหุ่นจำลองฝึกปัสสาวะเพศหญิง แขวงลาดยาว...
อ่านต่อ »

ประกาศประกวดราคา MED 002/2567 ประกวดราคาจัดซื้อหุ่นจำลองฝึกปัสสาวะเพศชาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 หุ่น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา MED 002/2567 ประกวดราคาจัดซื้อหุ่นจำลองฝึกปัสสาวะเพศชาย แขวงลาดยาว...
อ่านต่อ »

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางการแพทย์ สำหรับนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ประกวดราคา MED.009/2567

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางการแพทย์ สำหรับนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ แขวงลาดยาว...
อ่านต่อ »

หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ที่ไม่เหมือนที่ไหน

ผลิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์ที่มีความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการเกษตร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

3 การบูรณาการความรู้ทางการแพทย์

กับความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

01 การแพทย์

02 เวชศาสตร์เกษตร

03 วิจัยและชีวนวัตกรรม