ยินดีต้อนรับสู่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันการแพทย์ชั้นนำด้านเวชศาสตร์การเกษตร
และชีวนวัตกรรมสร้างสรรค์
ศาสตร์การแพทย์แห่งแผ่นดินสู่สากล

มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสูงให้กับประเทศ
และมุ่งหวังเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์
และเป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม
ผสมผสานการแพทย์บนฐานวิทยาการเกษตร อาหาร
และสิ่งแวดล้อม

P10270671
รองศาสตราจารย์ พลเอก นายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ผู้รักษาการแทน)

ประกาศและประชาสัมพันธ์

การนำเสนอวิสัยทัศน์ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มก. 4 เมษายน 2567

วิดิทัศน์การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการพร้อมกับบุคลากร และการตอบข้อซักถามจากบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มก. 4 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 9:30 น. -12:00 น. ณ ห้องประชุม ธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 2...
Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 10 ตำแหน่ง 15 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครงาน รับสมัคร 13 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2567 ตำแหน่งที่เปิดรับ จำนวน 10 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตำแหน่งที่ 1 นักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งที่ 3 นักวิชาการศึกษา...
Read More »

ข่าวและกิจกรรม

การนำเสนอวิสัยทัศน์ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มก. 4 เมษายน 2567

วิดิทัศน์การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการพร้อมกับบุคลากร และการตอบข้อซักถามจากบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มก....
อ่านต่อ »

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 10 ตำแหน่ง 15 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครงาน รับสมัคร 13...
อ่านต่อ »

รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเเพทยศาสตร์

โดยขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ...
อ่านต่อ »

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปริญญาโท) นักวิชาการเงินและบัญชี ช่างเทคนิค

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตั้งแต่ 12...
อ่านต่อ »

ความรู้เพื่อสุขภาพ: โรคไหล่ติด

รศ.นพ.พิงควรรศ คงมาลัยศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดข้อไหล่ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
อ่านต่อ »

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งคณะแพทยศาสตร์ สำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS เมื่อวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ประกาศ ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567...
อ่านต่อ »

รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ1....
อ่านต่อ »

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566)

อ่านต่อ »

รับสมัคร อาจารย์แพทย์ (ปริญญาตรี) จำนวน 5 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร อาจารย์แพทย์ (ปริญญาตรี)...
อ่านต่อ »

รับสมัคร อาจารย์แพทย์ (ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า) ภาควิชารังสีวิทยา จำนวน 1 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร อาจารย์แพทย์ (ปริญญาเอก...
อ่านต่อ »

หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ที่ไม่เหมือนที่ไหน

ผลิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์ที่มีความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการเกษตร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

3 การบูรณาการความรู้ทางการแพทย์

กับความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

01 การแพทย์

02 เวชศาสตร์เกษตร

03 วิจัยและชีวนวัตกรรม