ยินดีต้อนรับสู่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันการแพทย์ชั้นนำด้านเวชศาสตร์การเกษตร
และชีวนวัตกรรมสร้างสรรค์
ศาสตร์การแพทย์แห่งแผ่นดินสู่สากล

มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสูงให้กับประเทศ
และมุ่งหวังเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์
และเป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม
ผสมผสานการแพทย์บนฐานวิทยาการเกษตร อาหาร
และสิ่งแวดล้อม

P10270671
รองศาสตราจารย์ พลเอก นายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ผู้รักษาการแทน)

ประกาศ

ซีเซียม 137 คืออะไร

Read More »

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครถึง 23 พฤษภาคม 2566 ยื่นใบสมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์เว็บไซต์ https://medicine.ku.ac.th/recruit

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 5 ตำแหน่ง 5 อัตรารับสมัครถึง 23 พฤษภาคม 2566 ยื่นใบสมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์เว็บไซต์ https://medicine.ku.ac.th/recruitพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเลขานุการตำแหน่งที่ 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับฏิบัติการตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการตำแหน่งที่ 3 นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการตำแหน่งที่ 4 นักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดศูนย์วิจัยทางการแพทย์ตำแหน่ง ที่ 5...
Read More »

ข่าวและกิจกรรม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครถึง 23 พฤษภาคม 2566 ยื่นใบสมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์เว็บไซต์ https://medicine.ku.ac.th/recruit

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 5 ตำแหน่ง...
อ่านต่อ »

คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์และคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและดูงานการเรียนการสอนและการบริหารจัดการพื้นที่ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

ในวันที่ 26 เมษายน 2566 รศ....
อ่านต่อ »

คณะแพทยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและดูงานการบริหารจัดโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์ของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ และคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์...
อ่านต่อ »

การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกองทัพบก ในการเป็นสถาบันพี่เลี้ยงให้กับคณะแพทยศาสตร์

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับพลโทวุฒิไชย อิศระ...
อ่านต่อ »

กิจกรรมสรงน้ำพระในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566

ในวันที่ 11 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์...
อ่านต่อ »

ประชุมการก่อสร้างอาคารคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมร่วมกับ รศ.พลเอก...
อ่านต่อ »

ประชุมร่วมกับ Sheba Medical Center Isarael

การประชุมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์และ Sheba Medical Center...
อ่านต่อ »

กิจกรรมเดิน-วิ่ง 80 ปี KU Run เพื่อโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ »

กิจกรรมร่างหลักสูตร

อ่านต่อ »

กิจกรรม WFMF

อ่านต่อ »

หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ที่ไม่เหมือนที่ไหน

ผลิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์ที่มีความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการเกษตร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

3 การบูรณาการความรู้ทางการแพทย์

กับความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

01 การแพทย์

02 เวชศาสตร์เกษตร

03 วิจัยและชีวนวัตกรรม