ยินดีต้อนรับสู่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันการแพทย์ชั้นนำด้านเวชศาสตร์การเกษตร
และชีวนวัตกรรมสร้างสรรค์
ศาสตร์การแพทย์แห่งแผ่นดินสู่สากล

มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสูงให้กับประเทศ
และมุ่งหวังเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์
และเป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม
ผสมผสานการแพทย์บนฐานวิทยาการเกษตร อาหาร
และสิ่งแวดล้อม

P10270671
รองศาสตราจารย์ พลเอก นายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ผู้รักษาการแทน)

ประกาศและประชาสัมพันธ์

การเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read More »

วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 1 พย 2566 นับเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากเป็นวันครบรอบของการสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มก ครบ 1 ปี และได้มีการจัดงานวันครบรอบวันสถาปนาขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ. ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อดีตอธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรจากคณะและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภายนอกมหาวิทยาลัย...
Read More »

ข่าวและกิจกรรม

การเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ »

วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 1 พย 2566 นับเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์...
อ่านต่อ »

ครบรอบ 1 ปี แห่งการสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญร่วมงาน ครบรอบ 1 ปี แห่งการสถาปนา...
อ่านต่อ »

ความรู้เพื่อสุขภาพ: โรคที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูหนาว

ฤดูหนาวเป็นช่วงที่ทุกคนชื่นชอบ แต่ช่วงเวลานี้ก็อาจนำพาความเจ็บป่วยมาสู่ตัวเราและคนที่เรารักได้ เพราะอากาศที่เย็นมักเอื้ออำนวยต่อการอยู่รอดและการแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคบางชนิด เช่น เชื้อไวรัส...
อ่านต่อ »

คณะแพทยศาสตร์ มก. เยี่ยมชมและดูงานด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านต่อ »
Experiences for Immersive Technologies and AI in Healthcare Education

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มก. หัวข้อ Experiences for Immersive Technologies and AI in Healthcare Education วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566

เนื่องในโอกาสที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 1 ปี...
อ่านต่อ »

TCAS 1 (โครงการช้างเผือก) ปีการศึกษา 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนและผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์...
อ่านต่อ »

Open House คณะแพทยศาสตร์ มก. @ สุพรรณบุรี

ก้าวแรกของการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้แก่นักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนจากเขตสุขภาพที่ 5 โดยในวันพุธที่ 4...
อ่านต่อ »

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคลากรดังนี้

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 1 อัตรารับสมัครตั้งแต่วันที...
อ่านต่อ »

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) เพิ่มสาขาวิชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 (15 กันยายน 2566)

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) เพิ่มสาขาวิชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
อ่านต่อ »

หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ที่ไม่เหมือนที่ไหน

ผลิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์ที่มีความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการเกษตร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

3 การบูรณาการความรู้ทางการแพทย์

กับความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

01 การแพทย์

02 เวชศาสตร์เกษตร

03 วิจัยและชีวนวัตกรรม