รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
1. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ทางระบบรับสมัครงานออนไลน์ https://medicine.ku.ac.th/recruit