Category Archives: ร่วมงานกับเรา

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 10 ตำแหน่ง 15 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัครงาน

รับสมัคร 13 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับ จำนวน 10 ตำแหน่ง 15 อัตรา

ตำแหน่งที่ 1 นักประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการพัสดุ

ตำแหน่งที่ 3 นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งที่ 4 นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งที่ 5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำแหน่งที่ 6 นักเทคนิคการแพทย์

ตำแหน่งที่ 7 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งที่ 8 นักวิชาการสถิติ

ตำแหน่งที่ 9 พนักงานขับรถยนต์

ตำแหน่งที่ 10 พนักงานทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นางสาว วันวิสาข์ ลำลองรัตน์ (จ-ศ 8:30-16:00 น. เว้นวันหยุดราชการ)
สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โทร. 081-9466436 

e-mail : wanwisa.di@ku.th

ระบบรับสมัครงาน KUMED Recruit

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปริญญาโท) นักวิชาการเงินและบัญชี ช่างเทคนิค

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567 ดังนี้

1. พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ จำนวน 2 อัตรา

1.1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ (ตามเวลาราชการ 09.00 – 16.00) ผ่านลิงค์: https://medicine.ku.ac.th/recruit

2. พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดงานบริหารและธุรการ สถานพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ จำนวน 2 อัตรา

2.1.นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

2.2.ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ (ตามเวลาราชการ 09.00 – 16.00) ผ่านลิงค์: https://www.inf.ku.ac.th/recruit

สอบถามรายละเอีดยดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ นางสาววันวิสาข์ ลำลองรัตน์ 02-942-8200 ต่อ 646266 ในเวลาราชการ

รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
1. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ทางระบบรับสมัครงานออนไลน์ https://medicine.ku.ac.th/recruit

รับสมัคร อาจารย์แพทย์ (ปริญญาตรี) จำนวน 5 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร อาจารย์แพทย์ (ปริญญาตรี) จำนวน 5 อัตรา สามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ทางระบบรับสมัครงานออนไลน์ https://medicine.ku.ac.th/recruit

รับสมัคร อาจารย์แพทย์ (ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า) ภาควิชารังสีวิทยา จำนวน 1 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร อาจารย์แพทย์ (ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า) ภาควิชารังสีวิทยา จำนวน 1 อัตรา สามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ทางระบบรับสมัครงานออนไลน์ https://medicine.ku.ac.th/recruit